Matavfallskvarnar – Långtidseffekter på ledningsnät

Studien har undersökt långtidseffekter av matavfallskvarnar (MAK) på ledningsnät. MAK synes ha haft en påverkan, men denna var av mindre art. Ytterst sällan kunde någon större funktionsnedsättning påvisas.

Övrig information

Författare: ,
Utgivare:
Artikelnummer: 2012-08
Utgivningsår: 2012

Scroll to Top