Material och åldersfördelning för Sveriges VA-nät och framtida förnyelsebehov

Dagens material och åldersfördelning i Sveriges VA-nät har tagits fram genom enkätutskick till Sveriges samtliga kommuner. Svaren validerades mot tidigare studier och användes för att ta fram en prognos för framtida_x000D_
förnyelsebehov de närmsta 100 åren.
I komprimerad mapp med excelfiler finns filerna:
Koll på läget.xls
Förnyelsebehov Avloppsledningar 4_3.xls
Förnyelsebehov_Vattenledningar_4_2.xls
Excel-fil till del 1 – kap 7 Ekonomiska avvägningar.xlsx
OBSERVERA! All tillämpning av dessa EXCEL-exempel sker helt på eget ansvar, inklusive bedömning av resultatens rimlighet. Svenskt Vatten påtar sig inget ansvar för eventuella felaktigheter eller felaktig användning av dessa exempel.

Finns sammanfattad i ”Förnyelseplanering av VA-nät (sammanfattning av rapporterna 2011-12, -13 och -14)”.

Övrig information

Ämnesområden:
Författare: , ,
Utgivare:
Artikelnummer: 2011-13
Utgivningsår: 2011

Scroll to Top