Mätningar i avloppsnät samt principer för verifiering av avloppsmodeller

VA-Forsk Rapport 2000-07
Rapporten beskriver förslag till arbetsgång vid verifiering av datormodeller för avloppssystem och vad som bör ingå i dokumentationen från ett projekt. Erfarenheter från mätning av nederbörd samt de vanligaste metoderna för registrering av flöde och nivå i avloppssystem redovisas liksom ett förslag till checklista vid planering och genomförande av mätprojekt, i samband med utredningar om avloppssystem.

Ladda ner del 1 av rapporten

Ladda ner del 2 av rapporten

Övrig information

Författare: , ,
Utgivare:
Artikelnummer: 2000-07
Utgivningsår: 2000

Scroll to Top