Mekanisk förbehandling av slam innan rötning – En erfarenhetssammanställning av försök gjorda på Käppalaverket

Vid Käppalaverket i Lidingö har mekanisk förbehandling av bioslam innan rötning testats både i pilot och fullskala. Effekt på metanproduktion har undersökts.

Övrig information

Författare: ,
Utgivare:
Artikelnummer: 2012-07
Utgivningsår: 2012

Scroll to Top