Metoder för täthetsprovning

I rapporten sammanställs en kartläggning av erfarenheter från användare och utförare av täthetsprovning i Sverige. Metoderna som används för täthetsprovning i Sverige, Norge, Finland, Storbritannien och Tyskland gås igenom och utvärderas.

Övrig information

Författare: ,
Utgivare:
Artikelnummer: 2011-10
Utgivningsår: 2011

Scroll to Top