Mikrobiologisk förorening av ytvattentäkter – kommunala avloppsutsläpp och stokastisk simulering

Rapporten redogör för sambandet mellan mikrobiologiskt förorenat ytvatten, regnmängd och diverse riskhändelser. De mikrobiologiska halterna i Göta älv under torr- och våtväder avspeglar utsläppen från de kommunala avloppssystemen, vilket visas med stokastiska simuleringar.

Rulla till toppen