Mikroskopiska skräppartiklar i vatten från avloppsreningsverk

Förekomst av mikroskopiska skräppartiklar undersöktes i inkommande och utgående vatten från tre avloppsreningsverk med olika slutsteg för reningsprocessen. Merparten av mikroskräpet i inkommande vatten avskildes i avloppsreningsverken, men utgående vatten innehöll trots detta substantiella halter.

Övrig information

Författare: , ,
Utgivare:
Artikelnummer: C_IVL2014-B2208
Utgivningsår: 2014

Scroll to Top