Miljöföroreningar i dricksvatten

VA-Forsk Rapport 1999-02
I denna rapport besvaras frågorna: Hur höga är halterna i dricksvatten av de mest omdiskuterade organiska ämnena? Vad kan man säga om hälsoriskerna med dessa halter utifrån aktuell forskning om ämnenas hälsoeffekter? De ämnesgrupper som undersökts var alkylfenoler, ftalater och PAH.

Ladda ner del 1 av rapporten

Ladda ner del 2 av rapporten

Övrig information

Författare: , ,
Utgivare:
Artikelnummer: 1999-02
Utgivningsår: 1999

Rulla till toppen