Miljönyttan av uppströmsåtgärder för minskad spridning av läkemedel till miljön

I kartläggningen har ett urval av uppströmsåtgärder undersökts. Genom optimerad användning eller utökad rening av läkemedel kan dessa åtgärder bidra till en minskning av den totala konsumtionen och därmed utsläppen av läkemedel till miljön och samtidigt öka patientsäkerheten samt bidra till minskade kostnader för samhället.
Tipsrapportlista

Övrig information

Scroll to Top