Miljöstörande ämnen i fisk från Stockholmsregionen 2013

I en transekt från Stockholms ytterskärgård till centrala Mälaren har halter av olika miljöstörande ämnen i fisk undersökts. Ett generellt mönster med högre halter närmare Stockholm förelåg för flertalet undersökta ämnen. Rester av läkemedel kunde detekteras i fiskens gallvätska.

Övrig information

Artikelnummer: C_IVL2014-B2214

Scroll to Top