Miljösystemanalys av hushållens avlopp och organiska avfall

VA-Forsk rapport 1999-15
Rapporten beskriver hur flöden av näring och tungmetaller till vatten, åker och deponi jämförs för fyra avlopps- och avfallsbehandlingssystem, liksom systemens risk för smittspridning, deras energihushållning och resursbehov. De system som jämförs är konventionellt, avloppsbevattning av energiskog, våtkompostering och urinsortering. Studien baseras främst på datorsimuleringar och beräkningar för ett hypotetiskt samhälle.

Ladda ner del 1 av rapporten

Ladda ner del 2 av rapporten

Ladda ner del 3 av rapporten

Övrig information

Scroll to Top