Modellering av ekologisk dagvattenhantering

Denna rapport innhåller en beskrivning av vilka krav som bör ställas på modeller för modellering av ekologisk dagvattenhantering. Några modellsystem och deras struktur och funktion exemplifieras. Ett antal verkliga fall som beskriver erfarenheter kring dagvattenmodellering redovisas.

Övrig information

Författare:
Utgivare:
Artikelnummer: 1997-11
Utgivningsår: 1997

Rulla till toppen