Naturliga system för avloppsrening

…och resursutnyttjande i tempererat klimat

VA-Forsk rapport 1992-15.
Rapporten är huvudsakligen en genomgång av litteraturen om naturliga system för avloppsrening. Reningsprocesser för BOD, kväve och fosfor beskrivs. Olika naturliga system klassificeras och reningsresultatet presenteras. Lämpliga system för olika situationer diskuteras och angelägna forsknings- och utvecklingsinsatser föreslås.

Ladda ner del 1 av rapporten

Ladda ner del 2 av rapporten

Övrig information

Författare: ,
Utgivare:
Artikelnummer: 1992-15
Utgivningsår: 1992

Scroll to Top