Nitrifikationshämning i svenska kommunala avloppsvatten

Undersökningar med screeningsmetoden och re
Här redovisas resultatet av ett VA-FORSK-projekt där man kartlagt omfattningen av nitrifikationshämmande ämnen i avloppsvatten till svenska reningsverk och jämfört olika metoder för bestämning av nitrifikationshämning. Screeningmetoden och två renkulturmetoder har använts. Avloppsvatten från 109 avloppsreningsverk har undersökts.

Övrig information

Författare: ,
Utgivare:
Artikelnummer: 1998-12
Utgivningsår: 1998

Rulla till toppen