Nitritation/anammox-processen för rejektvattenbehandling

Rapporten presenterar resultat från genomförda experiment vid Hammarby Sjöstadsverk med nitritation/anammox-processen för rejektvattenbehandling. Syfte med denna studie var att utvärdera inverkan av olika luftningsstrategier på processens prestanda och effektivitet, samt undersöka olika metoder för övervakning och styrning. Tipsrapportlista
(OBS! Allmänpubliceras ca 3 mån. efter medlemspublicering)

Övrig information

Författare: , , ,
Utgivare:
Artikelnummer: 2015-01
Utgivningsår: 2015

Scroll to Top