Nordisk konferens om kväverening och biologisk fosforrening – 1997

Rapporten beskriver de föredrag som presenterades vid den nordiska konferens om kväverening och biologisk fosforrening i januari 1997. Konferensen fokuserades på driftsfrågor. Arrangörer av konferensen va Naturvårdsverket i Sverige, Finlands miljöcentral, Miljöstyrelsen i Danmanrk och Statens forurensninsgstilsyn i Norge i samarbete med VAV AB, VA-FORSK samt Föreningen Vatten i Sverige. Konferensen fokuserades på driftsfrågor.

Ladda ner del 1 av rapporten

Ladda ner del 2 av rapporten

Ladda ner del 3 av rapporten

Ladda ner del 4 av rapporten

Ladda ner del 5 av rapporten

Ladda ner del 6 av rapporten

Övrig information

Författare: ,
Utgivare:
Artikelnummer: 1998-07
Utgivningsår: 1998

Rulla till toppen