Nya kemikalier

–En utmaning för kommunala reningsverk
Förstudie

Va-Forsk rapport 1995-13.
Rapporten beskriver inverkan av nya kemikalier på avloppsverkens funktion. Förekomst av långkedjiga fettsyror förs fram som en viktig orsak till ökade driftstörningar. Multivariata metoder används för att utvärdera driftdata från Borlänge och Gävle och bedöms kunna utvecklas till ett redskap för att förbättra processkontrollen.

Övrig information

Författare: , , ,
Utgivare:
Artikelnummer: 1995-13
Utgivningsår: 1995

Scroll to Top