Nya processvägar för effektiv slamhantering

Syftet med denna rapport har varit att sammanfatta resultaten från EU-projektet ROUTES, baserat på vad som presenterades på slutkonferensen för slutanvändare. I projektet utvärderades, med hjälp av benchmarking och livscykelanalys, tekniker för att minska slammängder och förbättra slamkvaliteten för att uppnå en hållbar slambehandling och avsättning. Resultaten från benchmarking visar att teknikerna fungerar praktiskt, men att det krävs mer forskning innan de kan användas i full skala._x000D_
Tipsrapportlista
_x000D_
(OBS! Allmänpubliceras ca 3 mån. efter medlemspublicering)

Övrig information

Författare: , ,
Utgivare:
Artikelnummer: 2014-23
Utgivningsår: 2014

Scroll to Top