Nya utsläppskrav för svenska reningsverk – effekter på reningsverkens totala miljöpåverkan

När utsläppsvillkoren skärps kan detta få stor effekt på miljöpåverkan från reningsverkens processer i relation till mängden vatten som renas, men det behöver inte få det. Det som framförallt påverkar utfallet är vilken reningsprocess man har idag och i framtiden, hur den direkta lustgasavgången ändras vid skärpta utsläppskrav och kolkällans ursprung.
Tipsrapportlista

Rulla till toppen