Optimering av långsamfilter

VA-Forsk Rapport 1999-17
Rapporten beskriver försök i pilot- och fullskala för att kunna optimera kapacitet och kvalitet vid befintliga långsamfilter vi Häggebergs vattenverk i Jönköping. Utöver de egna försöken har internationella referenser och erfarenheter från andra vattenverk i Sverige inhämtats vid en sammanställning av generella rekommendationer rörande uppbyggnad och drift av långsamfilter.

Ladda ner del 1 av rapporten

Ladda ner del 2 av rapporten

Ladda ner del 3 av rapporten

Ladda ner del 4 av rapporten

Ladda ner del 5 av rapporten

Övrig information

Författare: ,
Utgivare:
Artikelnummer: 1999-17
Utgivningsår: 1999

Scroll to Top