Organiska för(or)eningar i avloppsvatten från kommunala reningsverk

VA-Forsk rapport 1999-12
_x000D_
Rapporten beskriver redovisningen av en jämförelsestudie där sammansättning av kommunala avloppsvatten från små tätorter utan industriell belastning, från tätorter med ”normala verksamheter” (småföretag, bensinstationer, mindre verkstäder m.m.) och från stora städer med mycket diversifierade verksamheter undersöktes med avseende på förekomsten och halter av organiska ämnen. _x000D_

Övrig information

Författare:
Utgivare:
Artikelnummer: 1999-12
Utgivningsår: 1999

Scroll to Top