Organiskt avfall som växtnäringsresurs

–Potential och förslag till forsknings- och utvecklingsinsatser

VA-Forsk rapport 1996-01.

Rapporten utgör bakgrund till forsknings- och utvecklinsporogrammet Organiskt avfall som växtnäringsresurs. Potentialen i organiskt avfall som växtnäringsresurs diskuteras, och FoU-behovet identifieras. Tyngdpunkten ligger på organiskt avfall från VA-sektorn.

Övrig information

Författare:
Utgivare:
Artikelnummer: 1996-01
Utgivningsår: 1996

Scroll to Top