Ozonbehandling följt av långsamfiltrering vid dricksvattenframställning

Denna rapport redogör för försök med ozonbehandling av dricksvatten vid Norsborgs vattenverk. Försöken gjordes dels med förozonering följt av kemisk fällning och långsamfiltrering, dels med kemisk fällning, mellanozonering följt av långsamfiltrering. Försök gjordes också kemisk fällning, ozonering följt av långsamfiltrering.

Ladda ner del 1 av rapporten

Ladda ner del 2 av rapporten

Övrig information

Författare:
Utgivare:
Artikelnummer: 1998-11
Utgivningsår: 1998

Rulla till toppen