P112 Introduktion till Mikrobiologisk BarriärAnalys, MBA

För värdering av mikrobiologiska risker i vattenverket har MBA-verktyget tagits fram. Vägledning för hur MBA-verktyget bör användas finns som en rapport på norska och en på engelska utgivna av Norsk Vann (Rapport Norsk Vann 209-2014 resp. 202-2014). Rapporterna är en uppdatering av den tidigare GDP-vägledningen (Rapport Norsk Vann 170-2009). Många svenska användare har haft svårt med språket och också önskat en anpassning till svenska förhållanden. Av den anledningen skrevs en svensk ”Introduktion till GDP” (Svenskt Vatten Publikation P108) som en tolkningshjälp för svenska användare. Då det norska verktyget uppdaterats 2014 och bytt namn från GDP till MBA har även den svenska introduktionen nu uppdaterats och heter nu Introduktion till Mikrobiologisk BarriärAnalys, MBA (Svenskt Vattens Publikation P112).

Övrig information

Utgivare:
Artikelnummer: P112
Utgivningsår: 2015

Rulla till toppen