P114 Distribution av dricksvatten

1 600 kr

P114 beskriver de grundläggande förutsättningarna för planering av vattendistribution och pekar på vilka överväganden som behöver göras i samband med dimensionering och utformning. Publikationen innehåller funktionskrav, rekommendationer och lämpliga dimensioneringstal, ofta i form av ett spann.
P114 är en revidering och hopslagning av Svenskt Vattens publikationer VAV P83 Allmänna vattenledningsnät från 2001, VAV P76 Vatten till brandsläckning från 1997 samt VAV P57 Tryckstegringsstationer som gavs ut 1985.

P114 finns även att köpa i pdf-version.

Tillgänglighet: I lager

Övrig information

Ämnesområden:
Utgivare:
Artikelnummer: P114
Utgivningsår: 2020

Rulla till toppen