Paket Vattenböckerna (U15, U16, U17, U18) digital

3 900 kr

Utbildningsböckerna inom dricksvattenteknik används vid Svenskt Vattens
diplomutbildningar för driftpersonal vid vattenverk, samt vid yrkeshögskolor och
högskolor. Syftet är att samla kunskapen som behövs för att arbeta med produktionen
av vårt viktigaste livsmedel – ett gott och friskt dricksvatten.
De första versionerna av utbildningsböckerna togs fram i början av 1990-talet
och reviderades 2010. Nu har innehållet fått en omfattande uppdatering och även
strukturen har omarbetats för att spegla vattnets väg genom processen, del 1-3.

Böckerna finns nu i dessa delar:
● Dricksvattenteknik 1 – Vatten i natur och samhälle
● Dricksvattenteknik 2 – Råvatten, beredningsbehov och beredningsmetoder
● Dricksvattenteknik 3 – Processdesign, drift och distribution
● Dricksvattenteknik 4 – Vattnets kemi och mikrobiologi
● Dricksvattenteknik 5 – Tillämpning och exempel är under produktion och vi beräknar att den finns att beställa i oktober 2024

Arbetsgruppen som tagit fram strukturen och hållit ihop arbetet med böckerna har
bestått av Ann Elfström Broo, Mats Strand och Carl-Johan Legetth, lärare på Svenskt
Vattens Diplomutbildning inom dricksvattenteknik samt Mats Engdahl, som har
medverkat som dricksvattenexpert från Svenskt Vatten. Samtliga har även bidragit
som skribenter till stora delar av materialet.

Dessa finns enbart i digital version (pdf)

Dricksvattenteknik 1, Vatten i natur och samhälle (U15) digital

Dricksvattenteknik 2, Råvatten, beredningsbehov och beredningsmetoder (U16) digital

Dricksvattenteknik 3, Processdesign, drift och distribution (U17) digital

Dricksvattenteknik 4, Vattnets kemi och mikrobiologi (U18) digital

Övrig information

Ämnesområden:
Artikelnummer: Vattenböckerna - digital 2024
Utgivningsår: 2024

Rulla till toppen