Pilotstudie – Termofil efterrötning för hygienisering och minskad slamproduktion

Termofil rötning av mesofilt rötat slam har utvärderats som hygieniseringsmetod i ett pilotförsök. Gasproduktion, utrötningsgrad och avvattningsegenskaper har undersökts. Slammet har sedan luftats i syfte att titta på förändrade avvattningsegenskaper samt eventuell reduktion av läkemedelsrester.

Övrig information

Författare: , , ,
Utgivare:
Artikelnummer: 2014-08
Utgivningsår: 2014

Rulla till toppen