Prioriterade nyckeltal för VA-verksamheten

Projektets har tagit fram förslag till vilka nyckeltal som ska vara prioriterade i VA‐verksamheten samt (om lämpligt) vilken nivå respektive nyckeltal bör ligga inom. Svenskt Vattens Hållbarhetsindex har varit utgångspunkt. Urvalet har också jämförts med andra länders urval av prioriterade nyckeltal.

Övrig information

Författare: , , , , , ,
Utgivare:
Artikelnummer: 2018-06
Utgivningsår: 2018

Scroll to Top