Privata servisledningar för dricksvatten, spillvatten och dagvatten – så långa är de

Längden av Sveriges privata servisledningar för dricksvatten, spillvatten och dagvatten har nu beräknats. Den del av VA-näten som ägs privat är betydande. Ansvaret för drift, underhåll och förnyelse av de privata serviserna ligger på respektive fastighetsägare. Även längden av de allmänna servisledningarna har beräknats.

Tipsrapportlista

Övrig information

Författare: , , ,
Utgivare:
Artikelnummer: 2017-13
Utgivningsår: 2017

Scroll to Top