Processmodell för vattenverk

– Tillämpning av Weasel på sju svenska vattenverk. VA-Forsk Rapport 1999-03
Här redovisas ett projekt där modellering av processorer vid vattenverk tillämpats. Som modellverktyg utnyttjades WEASEL, ett program utvecklat av WRc (Water Research Centre). WEASEL är framtaget i samarbete med den brittiska vattenindustrin, så bland annat har undersökts om det kan finnas behov av anpassning till svenska förhållanden.

Ladda ner del 1 av rapporten

Ladda ner del 2 av rapporten

Övrig information

Författare: ,
Utgivare:
Artikelnummer: 1999-03
Utgivningsår: 1999

Rulla till toppen