Råd vid mottagande av avloppsvatten från industri och annan verksamhet

1 500 kr

Svenskt Vatten, dåvarande VAV, publicerade 1983 meddelandet Industriavlopp–gränsvärden, M20 med en förteckning över de ämnen som kan medföra skador eller störningar av olika slag om de tillförs det kommunala avloppssystemet. Kunskapsläget och förutsättningarna har förändrats vilket krävt en helt ny publikation. Bl a har fokus på organiska ämnen i hög grad ökat. Publikationen är inriktad mot ett antal olika branscher och vilka krav som kan ställas på avloppsvattnet från dessa. Samtidigt ger dessa råd anslutna verksamheter kunskap om vilka krav huvudmannen kan ställa vid utsläpp av avloppsvatten.

Tillgänglighet: I lager

Övrig information

Utgivare:
Artikelnummer: P95 (ersatt M20)
Utgivningsår: 2009

Scroll to Top