Råd vid mottagande av avloppsvatten från industri och annan verksamhet

1 500 kr

Svenskt Vatten, dåvarande VAV, publicerade 1983 meddelandet Industriavlopp–gränsvärden, M20 med en förteckning över de ämnen som kan medföra skador eller störningar av olika slag om de tillförs det kommunala avloppssystemet. Kunskapsläget och förutsättningarna har förändrats vilket krävt en helt ny publikation. Bl a har fokus på organiska ämnen i hög grad ökat. Publikationen är inriktad mot ett antal olika branscher och vilka krav som kan ställas på avloppsvattnet från dessa. Samtidigt ger dessa råd anslutna verksamheter kunskap om vilka krav huvudmannen kan ställa vid utsläpp av avloppsvatten.

Svenskt Vatten och en arbetsgrupp med medlemmar har under 2018 reviderat ”Råd vid mottagande av avloppsvatten från industri och annan verksamhet”, även kallad P95. Den mest omfattande revideringen har gjorts för kapitel 2 (lagar och andra krav) där VA-huvudmannens roll som kravställare gentemot miljöfarlig verksamhet utökats och förtydligats. En ny bilaga med exempel på hur man skriver avtal med en industri/verksamhet finns i anslutning till detta kapitel. Varningsvärdena för metaller har reviderats och ett antal nya miljöfarliga branscher har tillkommit. Nya kapitel om brand och släckvatten samt ”säker spolning” har också lagts till liksom en ny bilaga om uppströmsprovtagning.

Pdf-version samt tillhörande broschyr finns att hämta på svensktvatten.se

Tillgänglighet: I lager

Övrig information

Utgivare:
Artikelnummer: P95
Utgivningsår: 2019

Rulla till toppen