Rapport material i kontakt med dricksvatten

Material i kontakt med dricksvatten kan påverka vattenkvalitén. I uppdraget att leverera ett rent och hälsomässigt dricksvatten så finns inga tydliga riktlinjer från myndigheter idag, vilka krav som ställs på material i kontakt med dricksvatten.

Krokoms kommun har, i väntan på myndighetskrav, valt att göra en nulägesanalys av hur läget i Sverige är.

Se även bilaga.

Övrig information

Artikelnummer: C_Krokom-kontakt-dricksvatten
Utgivningsår: 2023

Rulla till toppen