Rapportering av årlig bräddning 1994-98

Erfarenheter från kommuner inom utvalda län.

VA-Forsk Rapport 2000-14
Rapporten redovisar kommunala erfarenheter av den årliga rapporteringen av bräddningar 1994-98. Innehållet bygger på enkätsvar från 88 kommuner inom utvalda län. Dessutom har kvantitativa uppgifter sammanställts från miljörapportdata.

Övrig information

Författare: , , , ,
Utgivare:
Artikelnummer: 2000-14
Utgivningsår: 2000

Scroll to Top