Råvattenkarakterisering med inriktning på igensättningar av membran och avskiljning av organiskt material i kemisk fällning

Råvatten och vatten med olika förbehandlingsgrad har karakteriserats och igensättningar av membran i labskala har studerats. Analysmetoderna som använts är BDOC, DOC, mikroalger, SUVA, TOC, UV-absorbans och FFF. Resultaten av 15 veckors analysperiod redovisas i rapporten.

Övrig information

Rulla till toppen