Redovisning av kostnader inom VA-försörjningen

VA-Forsk Rapport 2000-04
Rapporten beskriver hur VA-verken bokför och redovisar kostnader.

Ladda ner del 1 av rapporten
Ladda ner del 2 av rapporten

Övrig information

Författare: ,
Utgivare:
Artikelnummer: 2000-04
Utgivningsår: 2000

Scroll to Top