Regnintensitet i ett förändrat klimat i Sverige med data tillgängliga för användare

Rapporten beskriver bakgrund och uppbyggnad av en hemsida, där användaren kan botanisera i möjlig framtida utveckling av förekomsten av häftiga regn i Sverige. Innehållet bygger på scenario-resultat från SMHI:s regionala klimatmodell RCA4 och matematiska samband mellan klimatprediktorer från modellen och extremregnsstatistik baserad på observationer från orter spridda över Europa.

Övrig information

Författare: , , ,
Utgivare:
Artikelnummer: C_Regnintensitet_forandrat_klimat_Sverige
Utgivningsår: 2018

Scroll to Top