Regnpengen – VA-taxa med dagvattenavgift som styr mot hållbar dagvattenhantering

Förslag ges på en metod att konstruera en enkel och rättvis VA-taxa med dagvattenavgift, samt hur den kan utvecklas för att stödja hållbar dagvatten-hantering. VA-taxorna i 180 kommuner har studerats. Relevanta delar av vattentjänstlagen kommenteras och förklaras.

Övrig information

Författare: , ,
Utgivare:
Artikelnummer: 2017-17
Utgivningsår: 2017

Scroll to Top