Rening från läkemedelsrester och andra mikroföroreningar – en kunskapssammanställning

Rapporten beskriver olika fullskaleanläggningar för rening från läkemedelsrester och andra mikroföroreningar. Avloppsreningsverk som byggts ut med aktivt kol eller ozon, företrädelsevis i Tyskland och Schweiz, beskrivs.

Tipsrapportlista

OBS! Rapporten publiceras för allmänheten direkt eftersom rapportens projekt samfinansierats tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten, HaV.)

Rulla till toppen