Renovering av avloppsledningar

Riktlinjer för metodval, dimensionering och utförande.

VA-Forsk rapport 1995-12.
Rapporten belyser de metoder som finns för renovering av vattenledningar i Skandinavien, tillvägagångssättet för att välja och dimensionera metoderna samt den erfarenhet som finns av att utföra och använda metoderna. Dokumentet skall kunna utnyttjas som riktlinjer för beställare och entreprenörer i väntan på en internationell standard.

Ladda ner del 1 av rapporten

Ladda ner del 2 av rapporten

Ladda ner del 3 av rapporten

Övrig information

Författare: , ,
Utgivare:
Artikelnummer: 1995-12
Utgivningsår: 1995

Scroll to Top