Riskanalys från råvatten till tappkran

I rapporten presenteras och diskuteras risk som koncept samt riskhanteringens roll och struktur inom dricksvattenförsörjningen. En kvantitativ felträdsmetod för riskanalys av dricksvattensystem, från råvatten till tappkran, beskrivs och illustreras med exempel från en fallstudie.

Scroll to Top