Rörmaterial i svenska VA-ledningar – egenskaper och livslängd

Rapporten ger en sammanställning av de mest frekvent använda rörmaterialens egenskaper och förväntade livslängder. Hur korrosionen påverkar metalliska ledningar analyseras i rapporten. Rapporten ger också en_x000D_
sammanställning av läckstatistik för olika material i några svenska städer.
I komprimerad mapp med excelfiler finns filerna:
Koll på läget.xls
Förnyelsebehov Avloppsledningar 4_3.xls
Förnyelsebehov_Vattenledningar_4_2.xls
Excel-fil till del 1 – kap 7 Ekonomiska avvägningar.xlsx

OBSERVERA! All tillämpning av dessa EXCEL-exempel sker helt på eget ansvar, inklusive bedömning av resultatens rimlighet. Svenskt Vatten påtar sig inget ansvar för eventuella felaktigheter eller felaktig användning av dessa exempel.

Finns sammanfattad i ”Förnyelseplanering av VA-nät (sammanfattning av rapporterna 2011-12, -13 och -14)”.

Rulla till toppen