Rotinträngningar i avloppsledningar

En undersökning av omfattning och kosnader i Sveriges kommuner

VA-Forsk rapport 1996-02.

I rapporten redovisas en undersökning av rotinträngningens omfattning i avloppsledningar och kostnader förknippade med detta för Sveriges kommuner.

Ladda ner del 1 av rapporten

Ladda ner del 2 av rapporten

Övrig information

Författare:
Utgivare:
Artikelnummer: 1996-02
Utgivningsår: 1996

Scroll to Top