Rötning av avloppsslam vid 35, 55 och 60 °C – Utvärdering av hygieniseringseffekt, biogasproduktion samt reduktion av läkemedel och PAH

Studien har undersökt effekt av rötning (35, 55 och 60 °C) med olika exponeringstid respektive pastörisering på hygienisering av patogener, biogasproduktion samt reduktion av läkemedel och PAH

Scroll to Top