Rötning med inledande biologiskt hydrolyssteg för utökad metanutvinning på avloppsreningsverk och biogasanläggningar

Denna förstudie baseras på litteraturstudier relaterade till rötning med inledande biologisk förhydrolys och insamlad kunskap från fullskaleanläggningar.
Resultatet visar att flertalet försök med rötning med ett inledande hydrolyssteg som gjorts med substrat som avloppsslam, organiskt avfall och nötgödsel gett fördelar i form av exempelvis högre metanutbyte, ökad nedbrytningsgrad och/eller ökad behandlingskapacitet. Förhydrolys ger även stabilare process och patogenavdödning.

Övrig information

Författare: , , , ,
Utgivare:
Artikelnummer: C SGC215
Utgivningsår: 2010

Rulla till toppen