Sammanfattande rapport över ”VA-verkens bidrag till Sveriges energieffektivisering”

Rapporten innehåller en sammanfattning över projektet ”VA-verkens bidrag till Sveriges energieffektivisering” som pågått 2005–2013. Rapporten redovisar de aktiviteter som genomförts, måluppfyllelse och energistatistik.

Övrig information

Författare: ,
Utgivare:
Artikelnummer: 2014-05
Utgivningsår: 2014

Rulla till toppen