Sammanställning av råd och riktlinjer för ansvariga inom dricksvattenproduktion

Den ansvarige för dricksvattenförsörjningen har ett brett område att bevaka. En stor del av lagstiftningen utgår ifrån egenkontroll, vilket ställer höga krav på huvudmannen. Grunden till en säker dricksvattenförsörjning är att ha god kännedom och kunskap om vattentäkten och råvattnet, beredningen samt distributionen.
Syftet med den här rapporten är att på ett överskådligt sätt lyfta fram regler och aktuella lagar samt att förmedla nyttig information och branschkunskap inom skydd och säkerhet för dricksvatten – från råvatten till tappkran. Dessutom ingår en orientering om berörda myndigheter och deras roll när det gäller dricksvattenfrågorna.
Rapporten är en uppdatering av första versionen som utgavs 2011, och är framtagen av Svenskt Vatten i samarbete med Dricksvattenkommittén (DRIK) och Marcus Svensson, Skövde kommun. Avsikten är att den ska redogöra vad som behöver göras, vara en hjälp i prioriteringarna och visa var man kan hitta mer utförlig information. Checklistan ger en bild av kunskapsläget i din kommun och kan redovisas till styrelsen eller ansvarig nämnd för att visa på vad som måste göras.

Övrig information

Utgivare:
Artikelnummer: R1
Utgivningsår: 2017

Rulla till toppen