Samverkan mellan avloppsnät och reningsverk

kr

VA-Forsk rapport 1992-02.
Rapporten redovisar resultat från ett projekt som rör samverkan mellan avloppsverk och ledningsnät. Projektet har lagts upp som ett demonstrationsexempel, med utgångspunkt från förhållanden i Halmstad, innefattande utvärdering av olika utbyggnads- och driftalternativ. Målsättningen med projektet har varit att belysa effekter av en samordnad utbyggnad och samverkande drift av avloppsnät och reningsverk.

Övrig information

Författare:
Utgivare:
Artikelnummer: 1992-02
Utgivningsår: 1992

Scroll to Top