Särredovisning inom VA-branschen

Slutsatsen av studien är att införandet av § 50 i va-lagen har påverkat praxis för särredovisning. En stor andel av huvudmännen upprättar en särredovisning. Implementeringen får betraktas som bristfällig då avvikelserna från hur redovisningen borde upprättas är stor.

Övrig information

Författare: , ,
Utgivare:
Artikelnummer: 2013-21
Utgivningsår: 2013

Scroll to Top