Schaktfritt byggande av markförlagda VA-ledningar av plast – Råd vid dimensionering och upphandling.

1 800 kr

P101 är utformad för att underlätta konkurrensneutrala jämförelser mellan olika schaktfria metoder samt ge stöd vid upphandling. P101 omfattar både trycksatta ledningar och självfallssystem. Fem metodfamiljer behandlas: Styrd borrning, Infodring med kontinuerliga rör, Rörspräckning och PE-infodring, Infodring med formpassade rör samt Infodring med platshärdade flexibla foder. P101 är i huvudsak inriktad mot den hällfasthetsmässiga dimensioneringen. (107 sidor)

P101 ersätter P66 från 1989.

Ladda ner PDF-sida med korrigering: Rättning och komplettering P101 (januari 2019)

Tillgänglighet: I lager

Övrig information

Ämnesområden:
Utgivare:
Artikelnummer: P101
Utgivningsår: 2010

Rulla till toppen