Screening av befintliga data avseende halter av oönskade substanser i spillvatten

IVL Svenska Miljöinstitutet har sammanställt, analyserat och tillgängliggjort data över oönskade substanser i spillvatten och inkommande vatten till reningsverk. Data sammanställda i databasen har också kopplats till ämnen från åtta olika reglerings- och bevakningslistor relevanta för matrisen Vatten.

Övrig information

Artikelnummer: C_B-2295

Scroll to Top